โรงเรียนบ้านพัฒนา

หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-346111

ปลาสิงโต ทำความรู้จักปลาสิงโตปลาลายขาวแดงที่มีหนามพิษ

ปลาสิงโต

ปลาสิงโต เป็นปลามีพิษที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคอินโดแปซิฟ … Read more

เมียร์แคต สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนชนิดนี้มีความเป็นมาอย่างไร

เมียร์แคต

เมียร์แคต Suricata suricatta เป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กท … Read more

ปลากระโห้ ต้นกำเนิดของปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดนี้มาจากที่ไหน

ปลากระโห้

ปลากระโห้ Siamese giant carp เป็นปลาน้ำจืดสายพันธุ์ที่ม … Read more

วาฬเบลูกา วาฬตัวเล็กชนิดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

วาฬเบลูกา

วาฬเบลูกา ต้นกำเนิดของวาฬเบลูกา Delphinapterus leucas ย … Read more

เฮดจ์ฮอก ทำความรู้จักกับเฮดจ์ฮอกเจ้าเม่นตัวน้อยที่ผู้คนชื่นชอบ

เฮดจ์ฮอก

เฮดจ์ฮอก อยู่ในวงศ์ Erinaceidae และพบได้ในส่วนต่างๆ ของ … Read more

อูฐ ทำความรู้จักเกี่ยวกับอูฐสัตว์ที่อดน้ำได้นานชนิดนี้มาจากที่ไหน

อูฐ

อูฐ เชื่อกันว่าอูฐมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะใน … Read more

ซูโม่ กีฬาของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน

ซูโม่

ซูโม่ เป็นกีฬาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนา … Read more

ถั่วงอก การนิยมรับประทานถั่วงอกนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใด

ถั่วงอก

ถั่วงอก ความนิยมของถั่วงอกมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะ … Read more

ทะเลสาบสุพีเรีย ประวัติความเป็นมาของทะเลสาบสุพีเรีย

ทะเลสาบสุพีเรีย

ทะเลสาบสุพีเรีย เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเห … Read more

ประโยชน์ของน้ำมันหมู ทำความรู้จักเกี่ยวกับน้ำมันหมู

ประโยชน์ของน้ำมันหมู

ประโยชน์ของน้ำมันหมู น้ำมันหมูเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่มาจา … Read more